iyi tedavi doğru tanı ile mümkün olur...
ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ  Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişerek hemen her alanda yaygın olarak kullanılıyor. Sağlık sektöründe ise özellikle görüntüleme alanında inanılmaz değişiklikler dikkati çekiyor. Çok değil 30 yıl önce hastalıkların tanısında en çok kullanılan inceleme yöntemi olan röntgen, birbiri ardına bulunan ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi teknikler nedeni ile şimdi çok daha az kullanılıyor. O bile kendini yenileyerek dijitalize oluyor. Peki bu kadar mükemmel yöntemlerden yararlanıldığı halde neden her zaman doğru tanı mümkün olmuyor? Çünkü her alanda olduğu gibi uygulama sırasında araya insan faktörü giriyor. Uygulayıcı hatalarını en aza indirmek için çok iyi eğitim ve deneyim gerekiyor. İşte İstanbul gibi kaotik bir metropolde bulunan sayısız görüntüleme merkezlerinin kalitesi bir yandan makine parkına, diğer yandan kullanıcıların ve yorumcuların bilgisine ve deneyimine bağlı olarak büyük değişiklikler gösteriyor. Oysa tüm görüntüleme merkezlerinin uluslararası standartlara uygun olması gerekiyor. 1990 yılında kurulan, bugüne kadar kesintisiz olarak sağlık hizmeti vermeyi sürdüren merkezimiz muhtemelen koyduğumuz tanıların doğruluk oranının yüksekliğine, etik kurallara ve dürüstlük ilkelerine bağlılığımız nedeni ile tercih edilmiş olabilir. Prensiplerimizden sapmadan sizlere hizmete devam etmeye kararlıyız. Bize güvenenlere teşekkür ediyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz.
Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere cad. No:36 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Telefon: 0212 267 35 35 Email: bilgi@alka.com.tr www.ismailmihmanli.com www.endoanalultrason.com