Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
KENTAUROSLARIN SAVAŞI
     

Buonarroti Malikânesinde bulunan bu rölyefte belden aşağısı at şeklinde olan kentaurosların savaşı anlatılmaktadır. Bedenler birbirine girmiş gibidir. Sağ kolunu kaldırmış gibi görünen ortadaki figür kolların spiral hareketini başlatıyor gibidir. İnsanın çok farklı duruşları mükemmel bir şekilde ifade edilmiştir. Her figürün anatomisi ustaca yapılmıştır ve hepsi de kaslıdır. Bedenlere oranla başlar ışık-gölge kontrastı ile verilerek taslak halinde bırakılmıştır.
Beni en çok etkileyen sağ alt köşede başkasının kafasına taşla vuran ve onun üstünde boynundan çekilmiş ve sola doğru kaymış olan figürlerdir.
Kentauroslar Yunan mitolojisinden gelmektedir. Michelangelo klasik dönemden gerek konu gerekse, teknik açıdan etkilendiğini göstermiştir.
Bu eseri Michelangelo’nun 15 yaşında iken yaptığı tahmin edilmektedir.

   

 

     

MUSA

     

2. Julius’un mezarı için 1513’te yapılmıştır. Günümüzde de halen San Pietro’ in Vicoli Kilisesi’ndeki mezarında bulunmaktadır (Dost, Alkım)
Musa uzun sakallı, bıyıklı ve boynuzludur. Boynuzlar Tevrat’ın yanlış yorum-lanmasından kaynaklanmıştır. Elinin altında On Emir’ in yazıldığı iki tablet görülmek- tedir. Musa’nın kaslı, heybetli vücudu korku ile karışık bir saygı uyandırmaktadır. Solunda keskin bir bakış fırlatmakta ve elleriyle sakallarını tutmaktadır. Böylece Musa daha set görünümlü gözükür
Musa’nın dizindeki kumaşın her kıvrımı yine büyük bir ustalıkla yapılmıştır. Michelangelo her figürü gibi Musa’yı da fiziksel olarak abartarak betimlemiştir.
Roma’ya gittiğimde Musa Heykelini görmüştüm. O zamanlar küçük olmamdan mıdır nedir, heykel bana büyük gelmişti.
Bana göre Musa heykeli Pieta’dan apayrı bir eserdir: Pieta’da dinsel bir konu işlenirken Musa Heykeli’nde dinsel bir kişi betimlenmiştir. Eski Roma ve Yunan tanrıları gibi Musa da oturmuş bir şekilde yontulmuştur. Dünyanın yedi harikasından biri olan Zeus Tapınağı’ndaki Zeus Heykeli de Musa gibi oturmuş vaziyette ve sakallıdır. Belinde ve dizlerinde kıvrımlı bir kumaş sarılıdır. Elinde de gücünün sembolü bir asa taşır. Musa heykeli Zeus kadar büyük olmasa da heybetlidir.
Bu heykelde de antik dönemden esintiler mevcuttur.

 

 

   
       
MEDİCİLERİN ŞAPELİ
     

Medici ailesinin iki önemli üyesinin mezarı için sipariş edilmiştir. Sanatçı bu eserinde Brunelleschi ile boy ölçüşmüştür.
Şapelin girişinde dört duvarın üzerindeki devasa kubbe gökyüzünü temsil etmektedir. İyi bir aydınlanma sağlamak için kubbe ile giriş arasına pencereli bir ara nizam eklemiştir. Çalışmalar on bir yıl sürmüş proje defalarca değişikliğe uğramıştır.

 

 

   
     
LORENZO KÜTÜPHANESİ
     

Giuliano di Medici papa seçildikten sonra Lorenzo di Medici adına Michelangelo’dan bir kütüphane yapılması istenmiştir. Antik çağ mimarisini anımsatan sütunlar ve mermer merdivenler yapılmıştır.

   
       

MEDİCİ MEZARLARI

     

Michelangelo, onu destekleyen Floransa yöneticileri Medici ailesi üyelerine anıtmezar yapmıştır. 
Her iki kişi de Roma İmparatoru Hadrianus heykelin-deki gibi Roma eteği ve şık bir elbise giymektedir. Muhteşem Lorenzo derin düşünceler içerisindedir. Belki de onun filozof yönü vurgulanmak istemiştir. Kafasında kahramanlığın simgesi olan aslan başı şeklinde bir miğfer bulunmaktadır.
Giuliano ise soluna doğru keskin bir bakış atmaktadır. Heykelin Giuliano’ya benzememesi üzerine Michelangelo “1000 yıl sonra kimse neye benzeyeceğini önemsemez” diyerek kendini savunmuştur. Giuliano’nun bir elinde papalık ordularının komutanlık asası vardır, diğer elindeki para cö-mertliğini simgeler.   Zırhının arkasında bulunan öfkeli yüz figürü ise onun kolay sinirlendiğini gösterir.
Heykellerin önünde bulunan lahitlerin üzerindeki kadın-erkek figürleri zıt anlamlar taşımaktadır. Bir tanesinde kadının adı şafak, erkeğin adı alacakaranlık; diğer mezarda kadının adı gece, erkeğinki gündüzdür. Gecenin yanındaki maske ve baykuş gecenin alametleridir.
Sanatçının Roma’daki imparator heykellerinden etki-lendiğini söyleyebiliriz.

 

   
SAYFA : < 11 >