Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
PİETA
     

Roma’da bulunduğu sırada Michelangelo’dan Meryem’in İsa’nın ölü vücudunu tuttuğu sahnenin heykelini yapması istenmiştir. Siparişi veren kardinal heykelin mezarına koyulmasını istiyordu. Dünyanın en tanınmış eserlerinden biri olan Pieta (merhamet) adlı bu heykel günümüzde Vatikan’daki San Pietro Kilisesi’nde durmaktadır. Michelangelo imzasını sadece bu esere, Meryem’in üzerindeki örtünün bir yerine atmıştır (dost, alkım).
Bu sahnede Meryem bir kayanın üzerinde oturmaktadır. Bir eli İsa’nın kol-tuğu altındayken diğer eli açık yukarı doğru bakmaktadır. Başının biraz eğik oluşu üzüntüsüne derinlik kazandırmaktadır. İsa’nın kafası, kolları ve bacakları aşağı doğru sarkmaktadır. İzleyici İsa’nın cansız olduğunu buradan anlar.
Michelangelo’nun ustalığı Meryem’in başındaki örtüde iyice belirginleşir. İsa’nın yarı çıplak vücudunda kaslar ve kemikler sadece anatomiyi çok iyi bilen bir kişi tarafından yapılabilir. Meryem’in ve İsa’nın yüzü pürüzsüzdür. Michelangelo Meryem’i daha güzel ve genç fakat acı dolu bir yüzle betimlemiştir. Bu yüzden de yüz hatları oldukça sadedir. Yüzeylerin pürüzsüz, anatominin kusursuz olmasına karşın oranlamada hata yapılmıştır. İsa’nın bedeni Meryem’in bedeninden daha küçüktür.
10 yaşında iken Roma’ya gittiğimde gördüğüm bu heykel beni müthiş etkile-mişti. Özellikle Meryem’in elbisesinin kıvrımlarının ne kadar özenli yapıldığını fark etmiştim. Sanki ellerimi uzatsam kumaşın yumuşaklığını hissedecektim.

   

 

     
BANDINI PIETASI
     

Yaşamının son yıllarında Michel-angelo pieta heykelleri yapmıştır. Bandini Pietası’nda ayakta olan yaşlı adam İsa’yı gömmeden önce bedenini yağlayan Niko-demos’u temsil eder. Michelangelo’nun kendisine çok benzemektedir. İsa’nın sol bacağı sonuçtan memnun olmayan Michelangelo tarafından kırılmıştır. Hey-kelin kaba bırakılmış yerleri vardır.
Michelangelo bu eserine niye zarar vermişti?
Bence büyük sanatçı son yıllarına girmiştir. Yakında öleceğini de bilmekte- dir. Ölmeden önce günahlarını bağışlat-mak için birçok pieta yapmıştır. Son eser-lerinin kusursuz olmasını istemiş, başarı-sız olunca çok sinirlenmiştir.

   
       
RONDANINI PIETASI
     

Michelangelo’nun son eseridir. Bitirilmemiştir ama bu haliyle modern hey-kellere benzemektedir. Figürler basit, oranlar abartılıdır. Michelangelo yine yaptığından memnun olmamış ve İsa’nın kolunu düzeltmeye çalışmıştır. Fakat bu kez daha küçük bir kütleyle çalışmak zorunda kalmış tır. Heykelde bacaklar, yüzler tamamlanmış tır. Bu hali bence daha etkili olmuştur. Tamamlansaydı bunun kadar duygu yüklü olmayacağını iddia edebilirim.
İsa’nın ve Meryem’in bedenleri uyumlu bir şekilde durmaktadır. Meryem, kafasını oğlunun kafasına yaslamıştır.
İki figürün de boyları abartılmış dere cede uzundur. Bu heykelin vermek istediği duyguyu daha güçlü kılar.

   

 

     
SİSTİNA ŞAPELİ
     

Michelangelo’nun en önemli eserle- ri Vatikan Sarayları’ndaki Sistina Şape-li’nde bulunmaktadır. Şapel tek dört köşe bir yapıdır. Alçak beşik tonozlu çatısı var-dır; ölçüleri eskiden Kudüs’te bulunan Sü-leyman Tapınağı ile aynıdır (40,5x13,5m). İçerisinde zamanın en büyük ressamları o-lan Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Rosselli ve Signorelli’nin eserleri de bulun-maktadır.
Michelangelo tavan ve bir duvarda-ki freskleri yapmıştır. Fresklerde Tev-rat’tan ve İncil’den seçilmiş hikâyeler anla-tılmaktadır.
Michelangelo sunak duvarına “Son Yargı” adlı freskini yapmıştır. Kıyamet gününde insanların İsa tarafından yargılan-masını konu alır. Tavanda ise farklı hikâyeler vardır.

   
       
SAYFA : < 3 >