Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
SİBYLLER
     

Sistina Şapeli’nin tavanının kenar freskleri mitolojideki kadın peygamberleri yani Sibylleri konu alır. Bütün figürler otururken betimlenmiştir ama hepsinin pozisyonu birbirinden farklıdır ve hepsinin yanında çocuk görünümlü melekler bulunur.
En üstteki Libyalı Kadın Kâhin’dir. Elinde bü-yük kitabı kaldırmak için vücudunu hafifçe sağa dön-dürmüş, ayak parmakları üzerinde durmaktadır. Beni bu resimde etkileyen bu zor pozisyonun bile çok gerçekçi betimlenmesidir. Sırt kasları canlı insana ait gibidir. Ayrıca Michelangelo’nun kullandığı canlı ve açık renk-ler de beni etkilemiştir.

   

 

     
SİBYLLER 1
     

Elinde kağıt tutan kadın Delphic Sibyl’idir. Ağzı hafif açık, kafası ve bedenin sola dönük, bakışları yana doğrudur. Yüzünde şaşkınlık ve korku ifadesi vardır. Michelangelo burada da parlak renkler kullanmıştır. Delphic Sibyl’i güzelliği ve zarifliğiyle dikkat çeker.

   
       
SİBYLLER 2
     

Kumalı Kadın Kâhin adlı Sibyl diğerlerinden da-ha yaşlıdır ama kitabı tutuşundan ve fiziğinden diğer-lerinden daha güçlü gözükür. Derisinin rengi de diğer Sibyl’lerinkinden daha koyudur. Yüzündeki kırışıklıklar ve kitaba bakışı bilgeliği gösterir. Kalın ve geniş omuzları bir sporcununkini andırır. Diğer Sibyller’deki gibi bedeni hafif dönüktür. Biraz da kambur bir duruşu vardır. Kâhinin cansız renkli olan elbisesi onun azla yetindiğini göstermektedir.

   

 

     
SİBYLLER 3
     

Eritre Sibyl’inin diğerlerinden daha sade bir du-ruşu vardır. Hafifçe başını sola çevirerek kitaba bak-maktadır. Sol eliyle kitabın sayfasını çevirdiğinden say-fayı tutuşu biraz gariptir. Beni bu resimde etkileyen Sibyl’in basit duruşuna ve renklerdeki hafif kontrasta rağmen kolda ve kıyafetin kıvrımlarında gölgelerin ustaca çizilmesidir.

   
ZAFER
     

Floransa’da Palazzo Vechio’da bulunan bu heykel grubu Papa 2. Julius ‘un mezarı için yapılmıştır. Heykelde iki figür vardır. Bunlardan ayakta olan gençliğin ve zaferin, onun dizinin altında ezilen de yaşlılığın ve yenilginin sembolüdür. Davud’la Golyat arasındaki savaşın bir yorumu olduğunu iddia edenler de vardır, fakat sadece erdemle kötülük arasındaki savaşın sembolü olduğu kanıtlanmıştır. Başı bir meşe dalıyla süslenmiş olan gencin yüz hatları Giuliano di Medici’ye benzemektedir. Meşe Rovere ailesinin sembolü olduğundan Papa 2. Julius’un mezarı için yapılmış da olabilir. Michelangelo’nun Tommaso Cavalieri’ye olan aşkına dair imalarda da bulunulmuştur. İhtiyarın kırışık yüzü öne doğru çıkmıştır. Saçları ve sakalı kabaca yontulmuştur. Gencin vücuduna baktığımızda pürüz görülmemektedir. Anatomisi yine abartılmıştır. Yaşlının bedeni ise pürüzlerle doludur.
Bana göre ihtiyarın duruşu ustaca yapılmıştır. Diğer heykellerden farklı bir pozisyonda duran yaşlı adam sırtına binen gencin bacağının baskısı yüzünden öne doğru eğilmek zorunda kalmıştır. Genç ise kahramanmış gibi betimlenmiştir. Bakışlarında kararlılık ve sertlik vardır.

   
       
SAYFA : < 4 >