Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
PEYGAMBERLER
     

Sibyllerin yanında Eski ve Yeni Ahitte anlatılan pey-gamberler ve melek-çocuk figürleri vardır. Her peygamberin bacaklarının üstüne örttüğü bir kumaş vardır. Michelangelo giysilerde iki farklı parlak renk kullanarak resimlerin çarpıcı-lığını arttırmıştır.
İsrail’in ilk peygamberi olan Ezekiel sağındaki  ile konuşmaktadır. Bu yüzden başını sağa doğru çevirmiştir. Bedeni Michelangelo’nun diğer figürlerindeki gibi yapılıdır.

   

 

     
PEYGAMBERLER 1
     

Bahtsızlıkların peygamberi olan Yeremya düşünceler içindedir. Beni bi resimde en çok koyu tenli Yeremya’nın yüzündeki ifade ve sağ elinin duruşu etkilemiştir. Yeremya’nın tanrısal bir duruşu vardır. Adeta tavandan Sistina Şapeli’ne gelenleri izleyip onlar için tasalanmaktadır. Üzüntülü ve düşünceli duruşu izleyicide derin bir etki bırakır.

   
       
PEYGAMBERLER 2
     

Bir mesihin geleceğini iddia eden ilk Peygamber Zechariah giriş kapısının hemen üstünde yer alır. Diğerle-rinden farklı olarak profilden betimlenmiştir. Elindeki kitabın sayfalarını çevirmektedir. Bedeni ve başı hafifçe sola dönük-tür. Michelangelo’nun dinsel resimleri Ortaçağ eserlerinden birçok yönden farklıdır. Ortaçağ’da figürler hep aynı pozisyonda (izleyiciye bakarak) resmedilmiştir. Rönesans resminde ise peygamberler değişik açılardan betimlenmiştir. Michelangelo ayrıca detaylara, gölgelendirmeye daha önem verip figürlerin gerçekliğini arttırmıştır. Örneğin Zechariah resminde ışık sol taraftan gelmektedir. Bu yüzden de Michelangelo peygamberin gölgesini kitabın biraz üstüne resmetmek zorunda kalmıştır. Ortaçağ’a ait İsa resimlerinde ise yüzün çoğu ışıktadır. Ayrıca arka planda daha çok boşluk ve desen vardır. Bu yüzden arkaya düşen gölgeler resmedil-memiştir. Diğer bir farklılılık ise renk seçimleridir. Ortaçağ resminde en çok görülen renkler siyah, ten rengi ve kahve-rengidir. Oysa bir Rönesans ressamı olan Michelangelo’nun paleti geniştir. Resmine coşku katmak için turuncu, kırmızı ve sarı gibi parlak renklere yer vermiştir.  Rönesans ressamları oranlara önem verirken ortaçağ ressamları orantı kurallarını hiçe sayar.

   

 

     
ÂDEM’İN YARADILIŞI
     

Sistine Şapeli’nin tavanında yer alan bu resim sanat tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Yeryüzünde yatar vaziyette duran Adem, gökyüzünde melekler ile birlikte uçarmış gibi gözüken Tanrı’ dan yaşam enerjisini almak üzeredir.
Kompozisyon ikiye bölünmüştür. Solda Adem sağda da Tanrı ve melekler bulunmaktadır. Michelangelo’ nun dehası mükemmel bir kompozisyon merkezi oluş-turmuştur. Adem elini uzatırken Tanrı da ona yaşam enerjisini vermek için elini uzatmaktadır. Adem’in eli, daha yaşam enerjisini almadığı için, uzanacak kadar güçlü değildir. Tanrı’nın eli ise gergindir. Resim ifade ettiği anlam bakımından çok ünlüdür.
Michelangelo Tanrı’yı betimleyen ilk ressamlardan biridir. Bu tablosunda Tanrı’nın uzun kır saçı ve sakalı vardır. Bu onun daha heybetli görünmesini sağlamak-tadır. Yüzündeki derin çizgiler bilgeliği ve güçlülüğü temsil eder. Yüz ifadesi Sistina Şapeli’nin diğer Tanrı figürlerine nazaran daha yumuşaktır. Michelangelo Tanrı’yı hayal ederken büyük olasılıkla antik Yunan Tanrısı Zeus’tan etkilenmiştir. Zeus da uzun kır sakallı olup saçları enseye kadar inmektedir. Gücünü ve heybetini anlatmak için kasları abartılı gelişmiştir.
Adem’in duruşu Tanrı’nınkinden farklıdır. Kutsal Ruh bedenine daha geçmediği için bitkindir. Hareketleri yavaşlamış gibidir.  Yüzünde masum bir ifade vardır. Babasına, yani Tanrı’ya ulaşma isteği yüzünden anlaşılır. Michelangelo Adem’in fiziğini abartılı çizmiştir ama Tanrı’ya uzanan kolu anatomik açıdan hatalar içermektedir.
Beni en çok etkileyen unsurlardan biri Tanrı’nın meleklerle oluşturduğu kompozisyondur. Hepsi birlikte uçarmış gibi gözükmektedirler. Meleklerin saçlarının, üzerinde bulunan örtünün dalgalanışı havada süzüldükleri izlenimi vermektedir. Bacakların aynı yöne doğru çıkması ve meleklerin de birleşme noktasına doğru bak-maları kompozisyonda bir uyum oluşturur.
Michelangelo’nun bu resmi büyük bir etki bırakmıştır. Özellikle resmin odak noktası olan ellerin birleşmesi günümüzde her yerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Nokia reklamları Michelangelo’nun el figürlerini içermektedir.

   
       
SAYFA : < 5 >