Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
ÂDEM İLE HAVVA
     

İlk Günah adlı bu resimde Âdem ile Havva’nın hikâyesinden kesit anlatılmaktadır. Cennette yaşayan Âdem ile Havva şeytan tarafından kandırılır ve meyvesi yenmesi yasak olan ağaçtan elma koparıp yerler. Bunun üzerine cennetten atılırlar. Ağacın sol tarafında Âdem’le Havva’yı şeytandan meyveyi alırken görürüz. İlk günahtan önce Âdem ile Havva’nın bedenleri kusursuzdur. Güzel bir kadın gibi betimlenen şeytan ise kötülüğün çekiciliğini göstermektedir.
Sağda Âdem ile Havva’yı cennetten kovulurken görülüyoruz. Günah işleyip kirlendikleri için yüzleri çirkinleşmiştir. Âdem’in boynuna kılıç dayayan meleğin üstündeki kırmızı elbise kötülüğü ve cehennemi simgeler.
Âdem’in sol tarafta ağaca uzanırken ve Havva’nın elmayı alırken duruşları Michelangelo’nun farklı duruşları da çizebildiğinin bir göstergesidir.
Michelangelo resmi ikiye bölüp hikâyeyi anlatarak yaratıcılığını göstermiştir.

   

 

     
JESS, DAVUD VE SÜLEYMAN
     

Sistina Şapeli’nin tavanın kenarında bulunan resimlerde Michelangelo Eski ve Yeni Ahitten peygamberleri ve kişilikleri üçer üçer resmetmiştir. Hepsinde karakterler farklı farklı pozisyondadırlar ve bazıları silik kalmıştır. Michelangelo burada farklı bir resim tekniği kullanmıştır. Bazı figürleri karanlıkta bırakıp bulanık bir şekilde resmetmiştir. Burada da görüldüğü gibi ortada Davud vardır. Arkada da solunda ve sağında silik kalmış kişilikler vardır. Bunlardan biri Davud’un babası Jess diğeri de İsrail Devleti’nin krallarından biri olan Süleyman’dır. Davud açık renklerle betimlenmiştir ve diğer eserlerindeki gibi heybetli bir görünüşü yoktur. Rodin’in düşünen adam heykelindeki gibi bir pozisyondadır.

   
       
JOSİAH, JECHOİACHİN VE SHEALTİEL
     

Yatan erkek Judah kralı Josiah’tır. Yüzünde yorulmuş ve üzüntülü bir ifade vardır. Michelangelo yine burada arkada kalan figürleri bulanık bırakma tekniğini kullanmıştır. O zamanlar Leonardo’nun çok kullandığı Sfumato yani sislendirme tekniğine özenmiş olabilir. Yine de Michelangelo günümüz ressamlarının çoğunun yaptığı bu tekniği kullanarak çok büyük bir yenilikçilik örneği göstermiştir. Bunun dışında figürlerin kıyafetleri diğer figürlerinde olduğu gibi iki ya da üç birbiriyle çok uyuşmayan renkler kullanmıştır.

 

   

 

     
ATLAS
     

Diğer esir heykelleri gibi Atlas heykeli de yarım kalmıştır. Kölenin başı yapılma-mıştır. Bunun için Michelangelo omuzların üstünde kafaya yetecek kadar mermer bırakmıştır. Bu heykele farklı bir boyut katar.             Mitolojide Atlas adlı dev, Zeus tarafın-dan dünyayı sırtında taşımakla cezalandırılmış- tır. Bu heykelde de figürün sırtına bir yük bin-miş gibidir. Atlas da bir çeşit esir olduğundan günümüzde bu eser “Esir Atlas” adını almıştır.
Bence Michelangelo bu eserde her türlü insan duruşunu yapabileceğini göstermektedir. Sırtında büyük bir yük olduğu için hafif öne eğilmiş olan Atlas’ın esaretinin ne kadar zorlu olduğunu mükemmel ifade edebilmiştir.

 

   
KÖLE
     


Michelangelo’nun esirler dizisinden biri olan “Uyanan Köle” yarım kalmış yerlerinin olmasına rağmen çok derin bir etki bırakmaktadır. Adeta mo-dern sanat eserlerine benzemektedir. Esir adeta mer-merin işlenmemiş tarafında hapsolmuştur ve ondan kurtulmak için çalışmaktadır. Kafası arkaya doğru çekiliyormuş gibidir, beden gergin bir pozisyonda dır.
Figürün duruşundan özgürlüğüne kavuşmak için ne kadar çaba sarf ettiğini anlayabiliriz. Michel-angelo izleyiciye özgürlüğün ne kadar değerli oldu-ğunu göstermeye çalışmıştır.
Bu heykelden Michelangelo’nun çalışma tar-zını anlayabiliriz. Görüldüğü gibi büyük bir mermer blok “yonta yonta” heykel haline getirilmiştir. Günümüzde heykel çamurdan “biçimlendirme” yön-temi ile yapılmaktadır. Böylece yanlışlar düzeltile- bilmektedir.

   
SAYFA : < 6 >