Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
ŞAMDAN TAŞIYAN MELEK
     

1494’te Bologna’da yaptığı bu eserde Michelangelo Toscana Romanesk tarzıyla Rönesans Dönemi antik heykel sanatını birleştir-meye çalışmıştır. Meleğin elbisesinin kıvrımlarıyla bedenin dış hatları çizilmiştir. Şamdanı tutuş şekli Michelangelo’nun ustalığını gösterir.

   

 

     
  BACCHUS
     

Antik Yunan’daki şarap tanrısı Bacchus’ ün sağ elinde şarap kadehi, sol elinde ve saçında da üzüm salkımları vardır. Arkasında üzümleri yiyen küçük bir çocuk görülür.
Bence bu eserde Bacchus sarhoşmuş gibi adeta sallanmakta, hafifçe sırıtmaktadır. Mitolojiye göre diğer tanrıların küçük gördüğü eğlence ve şarap tanrısı Bacchus içmekten ve uyumaktan başka bir işe yaramaz. Bacchus’un sol elinin arkasında duran ve üzümlerini yi-yen çocuk figürü ise bence yaramazlığı sembolize etmek-tedir. Alaycı bir gülüşü vardır.

   
       
CAMPİDOGLİO MEYDANI
     

Gösterişli törenler için kullanılmış olan Camplidoglio Meydanı zaman içerisinde harab olmuştu. Roma sivil yaşamının merkezi olan bu alana eski saygınlığını kazandırmak gerekiyordu. Michelangelo bu düzensiz alanı senato binası, gösterişli merdivenleri olan konservatuar ve sonradan yapılan Capitolino binasının yer aldığı dörtgen şeklinde bir alana dönüştürmüştür. Meydan merdivenlerle forumlar bölgesine bağlanmaktadır. Sonuçta olağanüstü sahne etkisi yaratan bir mekân oluşmuştur.
Meydanda bulanan Marcus Aurelius’ un Atlı Heykelinin kopyası. Aslı Capitolini müzesine gönderilmiştir.
Konservatuarların localarının ağır heykeli andıran kaideleri meydana mimari bir bütünlük kazandırır.

   
SAYFA : < 8 >