Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
RÖNESANS' A GİRİŞTE ROL OYNAYAN EN ÖNEMLİ UNSURLAR
     

1-Eski el yazmalarının bulunması: 1304' te Floransa' da doğan Petrarca , küçüklü-ğünden itibaren başta Cicero olmak üzere klasik edebiyata tutkundu. Yetişkin biri olunca etrafında kendisi gibi bilgili bir sürü insan toplandı. Bunlar manastırlarda eski Yunanca ve Latince yüzlerce özgün elyazması ve belge olduğuna inanıyorlardı. Petrarca Roma İmparator- luğu devrinin en önemli şahsiyetlerini anlatan Ünlü Kişiler Üzerine adlı kitabı yazdı. Yine aynı dönemde Giovanni Boccaccio ' da Ünlü Kişilerin Yazgısı Üzerine ve Ünlü Kadınlar Üzerine adlı iki biyografik sözlük derledi. Bundan sonra eski Roma metinleri bulma çabası hızlandı. 1350 lerde İtalyan Salutati ve Conversini, Petrarca' nın Latin dirilişini gerçekleştir- me idealini başlattı. Onlardan sonra gelen Niccolo Nicoli ve Poggio Bracciolini çok önemli Latince metinler buldular. Bunlar İtalyanca' ya çevirilince asıllarının eski Yunan düşünür- lerine ait olduğu anlaşılmış oldu. Kısa bir sürede manastırlarda yarı cahil keşişlerin elinin altında duran binlerce Latince ve Yunanca metin ortaya çıkarıldı. Bir kısım yazılar da Osmanlılar' dan satın alındı. Artık Floransalılar insanoğlunun en büyük eserlerine sahiptiler. Şimdi tek bir sorun kalmıştı. Kimse eski Yunanca bilmiyordu. Bunun üzerine Floransa' da üniversitede Yunanca kürsüsü açıldı ve mevcut eğitim programına Yunan kültürünü ve düşüncesini içeren yeni dersler eklendi. Bu program İngiltere, Fransa ve İtalya' da XVIII. yüzyıla kadar değişmeden uygulandı (7).

2-Matbaa harflerinin keşfi: 1445-1448 yıllarında Almanya' da Mainz' da çalışan Johann Gutenberg , iki bin yıldır Çinlililer tarafından kullanılan matbaa tekniğini geliştirdi. Artık farklı sayfa düzenleri bir çırpıda hazırlanıyor ve çok sayıda basım yapmak mümkün oluyordu. 1500' lü yıllara gelindiğinde Avrupa' da binden fazla matbaa tarafından farklı konularda kırk bin kadar kitap basılmıştı (1,7).

3-Kurşun kalem ve ucuz kağıt: Yazmayı, not almayı, yani öğrenileni kaydetmeyi sıradan vatandaş için mümkün hale getirdi (1).

4-Manyetik pusula, büyük yelkenli gemiler: Uluslararası ticaret ve bilgi alışveri-şinin artmasına yol açtı (1).

5-Uzun menzilli top: Macar mühendis Urban tarafından icat edildi. Feodal kalelerin yıkılmasına ve modern ulus-devlet düzenine geçilmesine neden oldu (1).

6-Mekanik saat: Ortaçağ' daki insanlarda zaman kavramı yoktu, hangi çağda yaşandı- ğı dahi bilinmezdi. Saatin kullanılması zamanı kontrol edilebilir hale getirmiş, ticareti güçlen- dirmişti (1).

7-İstanbul' un fethi (1453): Bizans' tan kaçan bir çok filozof ve düşünür İtalya' ya yerleşti.

8-Veba salgınları: XIV. Yüzyılda Avrupa kıtası, başta kara ölüm denilen veba ol-mak üzere birbiri ardından gelen salgınlar nedeni ile 75 milyon (nüfusun yaklaşık yarısı) ölü bıraktı. Köylüler, tüccarlar ile aynı oranda rahipler, piskoposlar, asiller ve şövalyeler de ha-yatını kaybetti. Kiliseye bağlılığın, ve dindarlığın hiçbir koruma sağlamaması insanların inan-cını sarsmıştı. İlk aşamada farkedilmeyen bilinçlenme ve bir başkaldırma başlamıştı. (1, 7).