Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Düşünce Tarihi
Rönesans
Teknikleri
Resimler
Sözlük
Kaynakça
Alka.com.tr

 
       
SÖZLÜK
     

Alegori: Düşüncenin canlandırılmış ve gelişmiş bir biçimde resimle anlatılmasıdır. Örneğin terazi adaletin, güvercin barışın, eli tırpanlı iskelet ölümün alegorisi, yani simgesidir (öe).

Bazilika:Büyük kilise

Floransa Okulu: 13. yüzyılda Floransa’ da oluşan iki önemli okuldan biridir. Okulun başını ressam Cimabue çekmiştir.Ayrıca en önemli temsilcisi Giotto idi. Cimabue’ nin resimleri Bizans etkisinde idi. Birbiri üzerine yığılan figürler, mekan duyarlılığına minimum özenti, yüzlerdeki benzerlik dikkat çekici idi. Giotto resme psikolojik anlatım, jest ve mimiklerde duyarlılık, mekan arayışı, ışık-gölge çalışmaları ile önem kazandırmıştı.

Fresko:Yeni sıvanmış duvar üzerine suda karıştırılmış boyularla resim yapma tekniği. Hiçbir değişiklik veya rötuş kabul etmez. Çabukluk ve ustalık gerektirir. Soylu bir sanat olma niteliğini 13. yüzyılda kazanmış. Cimabue’ den Michelangelo’ ya uzanan bir dizi Rönesans sanatçısı tarafın-dan uygulanmıştır. İstanbul’da Kariye, Hagia Euphemia, Kalenderhane Kilise Camii, Trabzon’da Sümele Manastırı’nda ilginç fresko resimler mevcuttur.

Gotik:13-15. yüzyıllarda süregelen sanat dönemi. Rönesans resminin yolunu açmıştır. Gotik ressamlar malzeme olarak pigment boyaları kullanmıştır. Resimde ayrıntılı doğa manzaraları,  hareketli üsluplar, zerafet arayan tarzlar ön plana çıkmış, mimaride pencere olgusu arttırılmış, vitray sanatı eklenmiştir.

İkonoklazism: Bizans’ ta, M.S. 726-841 yılları arasında uygulanan bir ara dönemdir. Bu devirde resim yasağı mevcuttu. Haç formundan başka resim yapmak yasaktı. Kiliselerdeki bütün Meryem ve İsa resimleri tahrip edilmekte idi.

Klasizm: Resim sanatında antik ilke ve örnekleri izleme anlayışı. 14-16 yüzyıllarda gelişen Rönesans, 18 yüzyılın ikinci yarısındaki yeni klasizm olmak üzere iki dönemi vardır.

Manierizm: Yüksek Rönesans resim sanatı içerisinde oluşan öremli bir hareketin adı. Rönesansa hem anlam hem de şekil olarak karşıt bir harekettir. Michelangelo’ nun Sistine Şapeli’nde yaptığı “Mahşer” adlı eseri ile başlar. Kelime anlamı üslubun aşırıya kaçan tarzda kullanılmasıdır. Denge-ye ve simetriye dayalı olmayan, deformasyonlar, mekan belirsizlikleri, orantısızlık, dikey ve yatay hareketlerin dışında “S” ve “ovoid” hareketler kullanan dinamik bir tekniktir. Bizans resmindeki ikonoklasist hareketten sonra ikinci önemli sanat harekettir.

Perspektif: Üç boyutlu gerçekleri iki boyutlu resim düzleminde betimleyerek üçüncü boyut yanılsaması yaratmaya yarayan çizim tekniği. Bilimsel olarak ilk kez 15. yüzyılda Rönesans resminde ortaya çıkmıştır.

Pieta: Meryem’in çarmıhtan indirildirilen İsa’nın cansız vücudunu kucağında tuttuğu sahneye veri-len isim. En ünlüsü Michelangelo’nun Pieta heykelidir.

Pigment: Boya yapmakta kullanılan temel renk verici madde

Pitoresk: Bir heyecan ifadesi taşıyan doğa manzarası

Sibyl: Helenistik dönemde kadın peygamberlere verilen yunan ismi (alkım)

Şapel: Küçük kilise

Tondo: Yuvarlak resim