Ana Sayfa  
Önsöz  
Modern Sanatın Doğuşu  
Eserler  
Kaynakça  

 

ÖNSÖZ

Fransız İhtilali'nin etkileri 19. yüzyılın başında her yerde görülmeye başlanmıştı. İnsanların özgürlük ve milliyetçilik duyguları coşuyordu. Gelişmeler sanatçılara ve dolayısıyla eserlerine de yansımıştı. Kendilerini belirli kurallara bağlı hissetmeyen ressamlar, geleneksel resimden koparak yeni üsluplar geliştirmeye başladılar.

Düzene ilk baş kaldıranlar empresyonistler oldu. Acımasız eleştirilere yıllarca direnerek sonunda topluma kendilerini kabul ettirdiler. Bu teknikle yapılan resimler, galerilerde en çok sergilenen ve satılan, saygı duyulan türler haline geldi.

Fotoğraf makinesinden sonra gerçekçi resimlere gerek kalmadı. İnsanlar portre yaptırmaktansa fotoğraf çektiriyorlardı. Böylece modern resim daha da önem kazandı. Artık sanatçılarda yeteneğin yanında yaratıcılık aranıyordu.

Ressamlar eserlerini basitleştirerek az çabayla daha çok şey anlatmaya çalışıyorlardı. İlk bakışta anlaşılamayan, ancak inceledikçe ve araştırdıkça sevilebilen soyut resme kadar gelindi.

Modern resim ile ilk tanışmam geçen seneki “Picasso” projesi sayesinde olmuştu. Ona sevgim ile şimdi daha da arttı. Picasso' nun modern resmin hemen her dalında öncü olduğunu görüyoruz. Günümüze kadar gelen binlerce ressam arasında Wassily Kandinski ile Salvador Dali' nin yaratıcılıklarına hayran kaldım. Ancak inanıyorum ki daha fazla okuyarak ve eser görerek nice güzellikler yakalayabileceğim.

Başta Cezanne, hayatı acılar ve sefalet içerisinde geçen, van Gogh ve Gauguin olmak üzere tüm modern ressamlara teşekkürü borç bilirim.