Ana Sayfa
Önsöz
Hayatı
Picasso Konuşuyor Eserleri
Sözlük
Kaynakça

 

ÖNSÖZ

Asırlar boyunca özellikle saraylarda, aristokratların malikhanelerinde ve kiliselerde duvarları süsleyen klasik resim, yirminci yüzyıl sonlarında fotoğraf makinesi bulununca önemini kaybetti. Çağdaş ressamlar modele aynen benzetme kaygısı duymadan primitif sanatlarda olduğu gibi serbestçe istedikleri şekilde çizip boyamaya başladılar. İşte Picasso bunların her zaman öncüsü oldu.

Picasso' nun ele alıp başaramadığı bir resim tekniği kalmamıştı: Daha on beş yaşında iken Rafael kadar güzel klasik resim yapabiliyordu. Gençlik yıllarında sırası ile Toulouse Lautrec, Van Gogh, daha sonra El Greco ve nihayet Cezanne etkilerini görüyoruz. Afrika ve İberya masklarından da esinlenerek yirmi üç yaşlarında klasik resim kurallarını radikal bir biçimde değiştirip kendi özgün biçemini oluşturdu. Resimlerinde modeli değişik bir yorumla sunmak amacı ile kullandı.

Savaşa ve zorbalığa karşı çıkarak, sanatını etkili bir politik tavra dönüştürebildi.

Çalışmalarının sonucunu alan, şöhretin zevkini daha genç yaşlardan itibaren tadan ender sanatçılardan biridir. Uzun yaşamı boyunca binlerce eser vermiştir. Sanatı hakkında çok şey yazılmıştır: Ünlü Avusturyalı ruhbilimci Prof. Jung' un öğrencilerinden biri resimlerini şizofreni belirtileri olarak bile yorumlamıştır. Son yirmi yıl içerisinde yaptığı resimlerin kendini tekrarlamaktan öteye gitmediğini iddia edenler de olmuştur.

Yirminci yüzyılın en önemli ressamıdır. Bütün dünya müzelerinde eserleri vardır.