ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ  Suzan  TAMER

 

2011- Halen Alka Radyolojik Taný Merkezi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapmaktadýr.

 

2003 - 2011 yýllarý arasýna çeþitli hastane ve görüntüleme merkezlerinde Radyoloji Teknikeri olarak çalýþtý.

 

1991-2003 yýllarý arasýnda Alka Radyolojik Taný  Merkezi’nde Radyoloji Teknikeri olarak çalýþtý.

  

1991 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Programý'ný bitirdi.

 

1988 yýlýnda Þiþli Lisesi’nden mezun oldu.

  

1971 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu.

  
Evli ve iki kýz çocuðu annesidir.


Aktif Ziyaretçi : 11       Toplam Ziyaretçi : 298031